A TITOK

– személyes megküzdési stratégiám a krízishelyzetekben, problémák és konfliktusok megoldásában

Tudatosíts!
Imádkozz!
Tedd le!
Oldd meg!
Köszönd meg!

Első lépés: Tudatosíts!

Ha szorongást észlelünk, nőnek a stresszfaktorok, sokszor segítség egy jó tükör: egy baráttal elbeszélgetni. Ha komolyabb a probléma, minél hamarabb ajánlatos egy keresztény segítő szakembert felkeresni. A beszélgetésben tudatosul, hogy mit érzünk, mi a probléma gyökere, milyen utakat jártunk be eddig, milyen tévhiteket kell eloszlatni, milyen erőforrásokat kell aktiválni, vagy mely lehetőségekhez kell bátorság éppen. Az önmagunk megértése (self-coaching része) is legtöbb esetben hasznos eljárás. A naplózás is eszköz lehet ebben, vagy éppen a problémamegoldás hevében is, ha előveszünk egy papírt és
válaszolunk a bennünk levő vagy magunknak feltett kérdésekre, visszaolvasva tükröt tarthat, ami tudatosíthatja a problémát. Példa a kérdésekre: Milyen értéke van az adott dolognak? öt év múlva hogyan befolyásolja az életem a mostani döntésem? Mitől tartok a legjobban? Mi történhet legjobb? Hogyan vihetnék több szeretetet, lelkesedést ebbe a folyamatba? Mi az ami leginkább zavar az egészben? Melyik a legerősebb érzés, amit most ezzel kapcsolatosan észlelek? Az örökkévalóság szempontjából mennyire számít az, hogy hogyan döntök? Milyen akadályok vannak most az életemben? Hogy vagyok fizikailag?

„Az olaj és a jó illat vidámít, de a jó barát lélekből jövő tanácsa is”

Péld. 27,10.

„Ha valakinek bölcsességre van szüksége, egyszerűen csak kérje Istentől, és meg fogja kapni!
Hiszen Isten mindenkinek örömmel, nagylelkűen és szemrehányás nélkül ad.”

Jakab 1:5

Második lépés: Imádkozz!

A tudatosítás az imádkozással kezdődik vagy folytatódik. Istennel beszélgetve nézhetünk
csak igazán tükörbe.

„Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, a mely Isten ismerete
ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a
Krisztusnak”

II Kor 1O.5

Foglyul ejteni a gondolatokat azt jelenti, hogy nem engedjük, hogy azok uralkodjanak
rajtunk, hanem átadjuk Krisztusnak őket. Közben eszembe jut, hogy mit olvastam a Bibliából
ezzel a problémával kapcsolatosan, vagy tovább olvasom a Bibliámat és Isten tudatosíthatja
bennem az igazságot, megerősít a gondolataimban, vagy várakozásra int a megoldással.
Ebben a fázisban világossá válik az igazi probléma csupán a tünetei helyett. Isten SzentLelke
segít néven nevezni a bűnt, a szükséget, a megoldásra váró helyzetet.

Harmadik lépés: Tedd le!

Mi az, ami nem rajtam áll ebben a helyzetben? Mi az amit el kell fogadnom, mert nem
tudom megváltoztatni, csak hittel rábízni Istenre? Mi az amit meg kell bocsássak másnak
vagy éppen magamnak is? Mi az amiért én kell bocsánatot kérjek istentől és embertől, hogy
letehessem a terhet?

„Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással
tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg
fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Egyébként pedig, testvéreim,
ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jóhírű, ha
valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!”

Filippi 4:6-8

Negyedik lépés: Oldd meg!

Ez csak a negyedik lépés, mégis milyen sokszor ezzel kezdjük. Nem is tudjuk mi a betegség,
de már csillapítjuk a fájdalmat, s azt hisszük megoldottuk a problémát. Vagy sokkal
súlyosabb, hogy jót akarunk csak nem jól, s még inkább megbántunk a problémamegoldással
másokat, összebogozzuk a szálakat, mert kihagytuk az előző lépéseket. De ha a Szent Lélek
vezetett ez az Igazságra, s eljutottunk idáig, világosan látni fogjuk az utakat („az ösvényt”) a
megoldáshoz. Ő ad bátorságot is a döntéshez s majd a cselekvési tervhez is igyekezetet,
kitartást s eszközöket vagy mások segítségét is elénk tárja lehetőségül. Ő ad alázatot is
segítséget kérni abban, ami meghalad minket.

Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága.

Zsoltár 119:105

Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert a
ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.

Máté 7:7

Ötödik lépés: Köszönd meg!

Nagyon kevesen lépik meg ezt az utolsót a problémamegoldáskor, pedig nem csak azért kell,
mert mindent Istentől kaptunk, ha sikerült bármit is megtenni és elérni, és csak Ő méltó a
dicséretre, hanem nekünk is szükségünk van rá. Aki hálát ad, az tud egy újabb krízishelyzetben visszaemlékezni és nagyobb hittel megküzdeni. Isten sokszor bátorította népét, hogy emlékezzenek vissza, állítsanak hálaoltárt. Ez emlékeztette őket, ha újból jött a veszély, a nehézség, hogy hol a megoldás és kiben kell hinni. A tíz leprás közül, akiket az úr Jézus meggyógyított egy jött vissza megköszönni.

Jézus megkérdezte: „Nemde tízen tisztultak meg? Hol maradt a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszajött volna, hogy hálát adjon Istennek, csak ez az idegen?” Aztán hozzá fordult: „Kelj fel és
menj! Hited meggyógyított téged.”

Lukács 17:11-19

Van aki csak egyszer gyógyul meg az életben, csak egyszer van imameghallgatás az életében,
s nem tudja, hogy utána miért nem működik az imádsága. Tanuljunk meg hálát adva kérni:

„mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt.”

Filippi 4: 6-7

A hála a pecsét a problémamegoldásra. Ez már lehet érzelmi megközelítésű megküzdésnek
hangzik, de Isten nem csak az értelmünket adta a kiegyensúlyozott hívő élethez, hanem az
érzelmeink és az akaratunk is tőle van hozzá.
Ő vezet el minden Igazságra!
Ha a Titkom kipróbáltad és működik, én nem várok köszönetet, hisz Istentől kaptam én is
mindent, de egyet tehetsz iránta való hálából, hogy te is tovább adod. Zárszóként, hadd tegye
fel a pontot a fenti igazságokra a következő igeszakasz:

„Most megismerésünk csak töredékes, és töredékes a prófétálásunk is.  Ha azonban elérkezik
a tökéletes, ami töredékes, az véget ér.  1 Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyerek, úgy
gondolkoztam, mint a gyerek, úgy ítéltem, mint a gyerek. De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyerek szokásait. Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek mindent, ahogy most engem ismernek. Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet.”

I Kor 13:9-13

Tayeb MEZAHDIA képe a Pixabay -en.